Shopping Cart

Ērta un ātra piegāde uz Omniva pakomātiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā

  • English
  • Eesti
  • Lietuviškai
  • Latviešu valoda

Noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie Shouldismile.com pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka nosacījumus un kārtību Shouldismile.com preču pasūtīšanai, pirkšanai un atdošanai, kā arī precizē informāciju, kas Pircējam jāsniedz saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu. Shouldismile.com savstarpējās tiesības un pienākumi, lietojot tiešsaistes veikalu www.shouldismile.com.

1.2. Pārdevējs ir Shouldismile.com, privāta juridiska persona, kuras juridiskā forma ir uzņēmējdarbības licences darbība.

1.3. Lai iegādātos preces interneta veikalā www.shouldismile.com, jums ir ekskluzīvas tiesības:

1.3.1. Aktīvas fiziskas personas, t. personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašnodarbinātie;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Veicot pasūtījumu, Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties e-pastu. veikalā www.shouldismile.com. Pārdevējs neuzņemas juridisku atbildību, ja šī Pircēja apstiprinājums pilnībā vai daļēji neatbilst patiesībai vai jebkādā veidā ir maldinošs.

1.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pircējs nav daļēji vai pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam ir dota.

1.6. Izmantojot www.shouldismile.com, Pircējs piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus. Ja Pircējs nepiekrīt nevienai šo Noteikumu vai šo Noteikumu daļai, kopējai cenai vai tās daļai, jebkādām papildu nodevām, tad Pircējs nedrīkst veikt pasūtījumu, nepirkt preces un veikt pirkumu un pārdošanu līgumu ar Pārdevēju.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pērkot tiešsaistē, pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs izvēlas iegādājamo (-ās) preci (-es), veido iepirkumu grozu (turpmāk – Iepirkumu grozs), noklikšķina uz saites “PASŪTĪT” un maksā. preču kopējā cena. kas ietver visus nodokļus, kā arī papildu nodokļus, kas iekļauti cenā (piemēram, transporta, piegādes, pasta un citas izmaksas), ja ir pieejamas šādas papildu maksas un / vai izmaksas, un nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

2.2. After concluding the Purchase and Sale Agreement, the assortment of goods, their quantity, price, delivery time and other conditions specified during the Buyer’s order are binding on the Buyer and the Seller, and may be changed only in accordance with these Rules.

2.3. Pirkšanas un pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti Pārdevēja datu bāzē.

3. Preču pasūtīšana un samaksa par precēm

3.1. www.shouldismile.com pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

3.2. Reģistrācija vietnē www.shouldismile.com nav pieejama.

3.3. The buyer selects the goods he likes by e-mail. In the store www.shouldismile.com, on the basis of which a shopping cart is formed. When ordering goods in the manner provided for in Clause 3.2 of the Rules, the Buyer must indicate the personal data of the Buyer necessary for the execution of the order of goods in the relevant information fields provided by the Seller.

3.4. Pēc pasūtījuma veikšanas Pircēja norādītais e-pasts Pārdevējs nosūta e-pastu, kas apstiprina, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts.

3.5. Pērkot tiešsaistē, pasūtījums tiek pārsūtīts tālākai izpildei tikai no brīža, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

3.6. Pircējs var samaksāt par precēm vienā no šiem veidiem:

3.6.1. izmantojot elektronisko banku SWEDBANK, SEB, DnB BANK, CITADELĖ BANK, DANSKE BANK, NORDEA, ŠIAULIŲ BANKAS;

3.6.2. bankas karte Visa, Mastercard;

3.6.3. Maksājums, izmantojot citas sistēmas: MAXIMA kases, Lietuvos pašto un Paypost filiāles, Lietuvos Spauda, ​​Narvesen kiosks, Perlas termināls un bankas filiāles.

3.7. Pārdevējs iesniedz Pircējam PVN rēķinu kopā ar pasūtīto (-ajām) preci (-ēm).

3.8. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, kā arī citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas regulē šo datu apstrādi un aizsardzību. . Apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.shouldismile.com saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atgriezt preces šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pasūtītā un sastādītā groza atcelšana vai pielāgošana nav iespējama.

4.5. Pircējam ir jāmaksā par iegādātajām precēm un jāpieņem tās šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

4.6. Ja Pircējs preču piegādes brīdī atsakās pieņemt preces bez svarīgiem iemesliem, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma jāsedz preču atgriešanas izmaksas.

4.7. Interneta veikali www.shouldismile.com Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas skaidri norādīti tiešsaistes veikala informācijas sadaļās, un nepārkāpj Lietuvas Republikas likumdošanu.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs jebkādā veidā mēģina kaitēt www.shouldismile.com darbam, datu drošībai vai pārkāpj citas Pircēja saistības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuve vietnei www.shouldismile.com.

5.2. Pārdevējs apņemas padarīt pieejamus tiešsaistes veikala pakalpojumus, kuru darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi nosacījumi, kas sniegti tiešsaistes veikalā www.shouldismile.com

5.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces uz norādīto adresi saskaņā ar šo Noteikumu noteiktajiem nosacījumiem.

5.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticētās Pircēja informācijas konfidencialitāti un nenodot to trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos un šajos noteikumos.

5.5. Naudas garantijas atgriešanas gadījumā, ja prece ir kvalitatīva un netiek pārkāpti preču atgriešanas noteikumi, Pārdevējs apņemas pieņemt atgrieztās preces un atdot naudu, vai arī nomainīt preci ar līdzīgu vai cits produkts.

5.6. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz viņam piederošās personiskās informācijas privātumu.

5.7. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nespēj piegādāt interneta veikalā www.shouldismile.com iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības lauzt Pirkuma līgumu, iepriekš par to paziņojot Pircējam. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.

5.8. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircēja samaksāto summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nesniedz pierādījumu, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

6. Preces

6.1. E-veikalā tiek parādītas preces, kuras Pircējs var iegādāties. Preču krāsa var nedaudz atšķirties no e-veikalā parādītajām precēm izmantotās informācijas tehnoloģijas dēļ. Informācija par produktu ir norādīta produkta aprakstā blakus katram produktam, kas var atšķirties no attēlā redzamā produkta. Preču apraksts ir balstīts uz ražotāju sniegto informāciju.

6.2. Preču un citu pakalpojumu cenas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar papildu nodokļiem un / vai citām izmaksām (piemēram, piegādes, piegādes, pasta un citām izmaksām) vietnē www.shouldismile.com un galīgā pasūtījuma logā ir norādītas bez eiro PVN. Pārdevējs nav PVN maksātājs. Piegādes maksa veido kopējo pasūtījuma summu.

7. Preču piegāde

7.1. Pērkot preces interneta veikalā www.shouldismile.com, pircējs izvēlas preču piegādes veidu: preču piegādes serviss.

7.2. Piegādes serviss:

7.2.1. Pircējs, izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi;

7.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi uz nepareiza vienība;

7.2.3. Piegādes maksa var atšķirties atkarībā no tajā laikā spēkā esošajiem partneru piedāvājumiem. Piegādes maksa attiecas uz vienu pasūtījumu.

7.2.4. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas pircējs redzēs precīzu piegādes maksas summu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas piegādes maksas summa netiks mainīta

7.3. Piegādes termiņi ir norādīti preču aprakstos. Pārdevējs apņemas pēc iespējas ātrāk piegādāt nopirktās preces. Preču piegādes termiņš tiek skaitīts no nākamās darba dienas pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Pasūtījumu. Šie noteikumi ir provizoriski. Tie neattiecas arī uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Puses pieliks visas pūles, lai saskaņotu preču piegādes noteikumus un nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildu termiņā un ja Pārdevējs un Pircējs nav savstarpēji vienojušies citādi, Pircējs var izmantot šajos Noteikumos noteiktās tiesības – atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma. Ja preces ir samaksātas avansā, par precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 dienu laikā.

7.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

7.5. Katra pārdotā produkta īpašības ir norādītas katram produktam pievienotajā aprakstā. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai.

7.6. Visos gadījumos Pircējam, ja tiek pamanīts iepakojuma piegādes pārkāpumu, neatbilstību piegādāto preču pilnībā (diapazonā) dēļ, kurjera iesniegtajā piegādes dokumentā jānorāda piezīmes vai jāsastāda atsevišķs protokols par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja Pircējs nepārbauda piegādāto preču iesaiņojumu, pilnību (diapazonu), daudzumu un / vai daudzumu un nenorāda šos trūkumus kurjera iesniegtajā piegādes dokumentā, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu un neskartu.

8. Preču atgriešana

8.1. Iegādātās preces tiek atgrieztas un / vai nomainītas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362. Un 6.363. Pantu, kā arī 22. jūlija “Mazumtirdzniecības noteikumiem”, Lietuvas Republikas Civilkodeksu un citiem spēkā esošiem likumīgiem noteikumiem. Lietuvas Republikas akti, kas apstiprināti ar Rezolūciju Nr. 738.

8.2. Pircējs var atgriezt kvalitatīvu preci un atgūt par to samaksāto naudu (naudas atmaksas garantija) 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, ja kvalitatīva prece tiek atgriezta saskaņā ar šo Noteikumu noteikumiem, saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošana.

Lai atgrieztu preci (-es), Pircējam jāaizpilda atgriešanas sertifikāts un jānosūta e-pasts. e-pasts info@shouldismile.com. 2 (divu) darba dienu laikā no preces atgriešanas akta saņemšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preču atgriešanas detaļām. Saņemot Pircēja atgrieztās preces, kas atbilst šo noteikumu 8. nodaļas atgriešanas nosacījumiem, Pārdevējs 14 kalendāro dienu laikā atdod naudu par precēm pasūtījuma maksātāja kontā.

8.3. Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

8.3.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā, neatvērtā iepakojumā (šī prece neattiecas uz preču, kurām tiek nodotas preces ar trūkumiem, atgriešanu);

8.3.2. Produktam Pircējam jābūt nebojātam;

8.3.3. Produktam jābūt nelietotam, nezaudējot izstrādājuma izskatu: etiķete nav bojāta, aizsargplēve nav noplēsta utt. (Šī prece neattiecas uz preču ar defektiem atgriešanu);

8.3.4. Atgrieztajai kvalitatīvajai precei (14 dienu laikā) jābūt tādā pašā konfigurācijā, kādu to saņēma Pircējs (šī prece neattiecas uz atgrieztas kvalitatīvas preces gadījumā);

8.3.5. Atgriežot preci, jāuzrāda tās pirkuma dokuments, garantijas karte (ja tā tika izsniegta) un aizpildīts atgriešanas dokuments;

8.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircēja atgriezto preču pieņemšanu, ja nav izpildīti preču atgriešanas nosacījumi;

8.3.7. Preču iegādes un atgriešanas izmaksas sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad preces ar trūkumiem tiek atgrieztas – tādā gadījumā preču atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

8.4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmaiņa notiek saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810. Pantu;

8.5. Nekvalitatīvas preces tiek atgrieztas saskaņā ar ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināts ar lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem.

9. Informācijas apmaiņa

9.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot pirkuma laikā norādīto e-pastu. e-pasta adresi, un Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti interneta veikala www.shouldismile.com vietnes sadaļā “KONTAKTI”.

9.2. Visas sūdzības var iesniegt vietnē www.shouldismile.com pa e-pastu info@shouldismile.com

9.3. Pārdevējam ir tiesības izskatīt sūdzības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikts citādi. Sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām Pircējiem sniedz pa e-pastu vai tālruni vai uz Pircēja norādīto adresi.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par pirkuma laikā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs pirkuma laikā sniedz neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt kompensāciju par Pircēja tiešajiem zaudējumiem.

10.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu drošību un nodrošina, lai tie netiktu nodoti trešajām personām. Ja e. Veikala vconcept.lt pakalpojumus izmanto trešā persona, kas saistīta ar e-pastu. veikalos, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (kaut arī šāda iespēja viņam tika dota).

10.4. Bojājumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus, kas radušies Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un pamatojumā.

11. Mārketings un informācija

11.1. Pārdevējs var ierosināt e-pastu pēc saviem ieskatiem. dažādas veikala akcijas, mainīt to noteikumus vai izbeigt tos saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

11.2. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta ar saziņas līdzekļiem, kurus Pircējs norādījis pirkuma laikā.

11.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus par interneta pieslēgumu, e-pastu. pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu darbības traucējumi.

11.4. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkos un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kas nepieciešami Pircēja iesniegtā pasūtījuma izpildei.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Shouldismile.com patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt, papildināt, mainīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītos dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas (informējot par izmaiņām pa e-pastu, biļeteniem, ievietojot informāciju vietnē www.shouldismile.com)

13.2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu jaunajai redakcijai, daļējiem papildinājumiem, grozījumiem, Pircējam ir tiesības tos atteikt, ar nosacījumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot tiešsaistes veikala pakalpojumus.

13.3. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

13.4. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas likumus.

13.5. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, jāatrisina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

13.6. Puses tiek atbrīvotas no šajos noteikumos paredzētajām saistībām, ja tās nevar izpildīt neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar kontrolēt, tostarp ugunsgrēks, eksplozija, vētras un citas dabas katastrofas un dabas spēki, kas kavē vai aizkavē šo noteikumu izpildi. saistības; notikums vai apstāklis, kuru nevar kontrolēt līgumslēdzēja puse (Puses), kas kavē vai aizkavē uzņemto saistību izpildi; Valdības vai valdības akti, kas kavē vai aizkavē uzņemto saistību izpildi;

13.7. Pieprasījumu / sūdzību par mūsu tiešsaistes veikalā iegādātajām precēm varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Vilniaus iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts officeba@vvtat.lt, tālrunis 852626751, vietnē www.vvtat. lt, uz tās teritoriālajām apakšnodaļām. apgabali – vvtat.lt/index.php?470187665) vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/, bet pirms jums to pieprasa piemērojamie likumdošanu, jums ir jāsazinās ar mums.