Shopping Cart

Ērta un ātra piegāde uz Omniva pakomātiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā

  • English
  • Eesti
  • Lietuviškai
  • Latviešu valoda

Privātuma politika

Mēs respektējam mūsu klientu un citu datu subjektu tiesības uz viņu privāto informāciju un apstrādājam viņu personas datus likumīgi un taisnīgi, lai pamatotu viņu uzticību.

Mēs vācam tikai tos Klienta datus, kas nepieciešami Sabiedrības darbību veikšanai un (vai), apmeklējot, lietojot, pārlūkojot Uzņēmuma tīmekļa vietnes (turpmāk – Vietne). Mēs nodrošinām, ka savāktie un apstrādātie Klienta dati būs droši un tiks izmantoti tikai īpašiem mērķiem.

Iesniedzot mums savus personas datus, jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem, izprotat tās noteikumus un piekrītat tos ievērot.

1. Pamatjēdzieni

1.1 Uzņēmums vai personas datu pārzinis – Shouldismile.com, persona, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem saskaņā ar uzņēmējdarbības licenci, dati tiek vākti un glabāti Juridisko personu reģistrā, kas ir Elektroniskais veikals www.shouldismile.com.

1.2. Klients vai Datu subjekts – aktīvs pieaugušais, t.i., y. 18 (astoņpadsmit) un vairāk nekā gadu veca fiziska persona vai nepilngadīga aktīva persona ar vismaz 16 (sešpadsmit) gadu vecumu un vecāku vai aizbildņu (izņemot emancipācijas gadījumus) piekrišanu, kuri izmanto Sabiedrības E-veikala pakalpojumus, personas dati kuru Sabiedrība apstrādā saskaņā ar šo Privātuma politiku un Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu tiesisko aizsardzību.

1.3. E-veikals – uzņēmuma e-veikals vietnē www.shouldismile.com

1.4. Pakalpojumi – visi Sabiedrības sniegtie pakalpojumi.

1.5. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu – Datu subjekts, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot tādus datus kā personas kods, viens vai vairāki personas, fiziski, fizioloģiski, psiholoģiski, ekonomiski, kultūras vai sociālo datu zīmes.

1.6. “Personas datu apstrāde” ir jebkura darbība, ko veic ar personas datiem: vākšana, reģistrēšana, glabāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apkopošana, modificēšana (pievienošana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģiskas un / vai aritmētiskas darbības, izguve , izplatīšana, iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopums

1.7. Sīkdatne ir atbilstošs fails ar unikālu identifikācijas numuru, kas no E-veikala vietnes tiek pārsūtīts uz E-veikala apmeklētāja cieto disku, lai E-veikala administrators varētu atšķirt apmeklētāja datoru un redzēt tā darbības E-veikalā.

1.8. Tiešais mārketings ir darbība, kurā tiek piedāvātas preces un pakalpojumi privātpersonām un / vai tiek lūgts viņu viedoklis par pa pastu, tālruni vai citiem līdzekļiem piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

1.9. Privātuma politika – nozīmē šo dokumentu, kurā noteikti principi un noteikumi Personas datu apstrādei, izmantojot E-veikala pakalpojumus.